Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Menu
Główna treœść strony

2012


Podstrony:
  • Zaproszenie do złożenia oferty
    na zakup usług edukacyjnych w ramach Projektu pn. „Rozwój i doskonalenie się z indywidualizacją” w ramach priorytetu IX „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach działania 9.1 „Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług świadczonych w systemie oświaty” poddziałania 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. „Rozwój i doskonalenie się z indywidualizacją
  • Ogłoszenie o planowanej usłudze
    o wartości szacunkowej nie przekraczającej progu stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z p. zm) określonego w art. 4 pkt. 8, numer sprawy RB.I.271.3.2012, nazwa zadania: Wykonanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Brańszczyk działki o numerze ewidencyjnym 71 w miejscowości Białebłoto - Stara Wieś
  • Zaproszenie do złożenia oferty na zakup notebooków
    o wartości szacunkowej nie przekraczającej progu stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z p. zm) określonego w art. 4 pkt. 8, numer sprawy RB.III.271.12.2012, nazwa zadania: Zakup i konfiguracja notebooków - w ramach projektu: Rozwój i doskonalenie się z indywidualizacją w ramach Priorytetu IX PO KL Działania 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Poddziałania 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych. Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych – projekty systemowe.

Wytworzył:Kamil Ginko, data: brak danych r., godz. brak danych
Wprowadził:Kamil Ginko, data: 05.03.2014 r., godz. 11.04
Ostatnia aktualizacja:Kamil Ginko, data: 05.02.2015 r., godz. 11.32
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
05.02.2015 r., godz. 11.32Kamil GinkoEdycja strony
05.03.2014 r., godz. 11.04Kamil GinkoDodanie strony

Strona oglądana: 2867 razy.