Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Menu
Główna treœść strony

2014


Podstrony:
 • Zaproszenie do złożenia oferty
  „Dostawa gorących posiłków do szkół w miejscowościach Trzcianka, Turzyn, Nowa Wieś, Knurowiec, Poręba Średnia, Nowe Budy gminy Brańszczyk w 2015 roku”.
 • Zaproszenie do złożenia oferty
  na: wykonanie Planu gospodarki niskoemisyjnej Gminy Brańszczyk jako narzędzie ochrony środowiska naturalnego”
 • Zaproszenia do złożenia oferty
  Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 694 na odcinku od km 2+580 do km 2+732 - budowa chodnika w miejscowości Poręba-Kocęby, gmina Brańszczyk, powiat wyszkowski, woj. mazowieckie
 • Zaproszenie do złożenia oferty.
  „Usuwanie i utylizacja materiałów zawierających azbest (eternit) z pokryć budynków na terenie gminy Brańszczyk”
 • Zaproszenie do złożenia oferty
  Zakup sprzętu szkolnego i pomocy dydaktycznych dla świetlic szkolnych zlokalizowanych na terenie Gminy Brańszczyk.
 • Zaproszenie do złożenia oferty.
  Remont budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Białebłoto – Kobyla 28, dz. nr ew. 460
 • Zaproszenie do złożenia oferty.
  Zakup sprzętu szkolnego i pomocy dydaktycznych dla świetlic szkolnych zlokalizowanych na terenie Gminy Brańszczyk.
 • Zaproszenia do złożenia oferty
  Pełnienie funkcji Inspektora nadzoru nad zadaniem pn: „UPORZADKOWANIE PRZESTRZENI PUBLICZNEJ POPRZEZ PRZEBUDOWĘ CIĄGU PIESZEGO, W MIEJSCOWOŚCI TUCHLIN NA DZIAŁKACH NR 164/2, 165/2, 166/2, 167/2, 168/2, 169/2, 170/2,171/2, 534/1,
 • Zaproszenia do złożenia oferty
  Odtworzenie rowów przy drodze w miejscowości Knurowiec, Przyjmy, Udrzynek gmina Brańszczyk.
 • Zaproszenia do złożenia oferty.
  o wartości szacunkowej nie przekraczającej progu stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z p. zm) określonego w art. 4 pkt. 8, numer sprawy: RB.II.P.271.1.2014, „Usuwanie i utylizacja materiałów zawierających azbest (eternit) z pokryć budynków na terenie gminy Brańszczyk”
 • Zaproszenia do złożenia oferty
  o wartości szacunkowej nie przekraczającej progu stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z p. zm.) określonego w art. 4 pkt. 8, numer sprawy RB.IP.272.5.2014, nazwa zadania: Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Udrzynku - wykonanie systemu napowietrzania.
 • Zaproszenie do złożenia oferty
  Nazwa zadania: Remont korytarza, sal lekcyjnych, klatki schodowej w PSP w Nowej Wsi.
 • Zaproszenie do złożenia oferty
  nazwa zadania: „Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją inwestycji pn. Budowa kanalizacji sanitarnej Wraz z przyłączami w miejscowościach: Budykierz i Knurowiec gmina Brańszczyk”
 • Zaproszenie do złożenia oferty
  na wykonanie remontu cząstkowego chodnika ulicznego w miejscowości Białebłoto – Kobyla i Nowa Wieś.
 • Zaproszenie do złożenia oferty
  o wartości szacunkowej nie przekraczającej progu stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z p. zm.) określonego w art. 4 pkt. 8, numer sprawy RB.IP.272.2.2014, nazwa zadania: Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Udrzynku - wykonanie systemu napowietrzania.
 • Zaproszenie do złożenia oferty
  na wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych przy budynku PSP w Brańszczyku ul. Nadbużna 3.
 • Zaproszenie do złożenia oferty
  Dowiezienie i wbudowanie tłucznia betonowego w ilości 500 m3 z przeznaczeniem na drogi żwirowe w Gminie Brańszczyk.
 • Zaproszenie do złożenia oferty
  Równanie dróg żwirowych na terenie Gminy Brańszczyk w 2014 roku.
 • Zaproszenie do złożenia oferty
  Remont pomieszczeń w PSP w Brańszczyku przy ul. Nadbużnej 3
 • Zaproszenie do złożenia oferty
  wykonanie wycinki drzew rosnących w pasie drogi gminnej w miejscowości Ochudno dz. nr 530, w miejscowości Trzcianka dz. nr 1950, w miejscowości Dalekie Tartak dz. nr 174

Wytworzył:Kamil Ginko, data: brak danych r., godz. brak danych
Wprowadził:Kamil Ginko, data: 04.02.2014 r., godz. 10.22
Ostatnia aktualizacja:Kamil Ginko, data: 10.10.2014 r., godz. 11.26
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
10.10.2014 r., godz. 11.26Kamil GinkoZmiana kolejności podlinków
04.02.2014 r., godz. 10.22Kamil GinkoDodanie strony

Strona oglądana: 18995 razy.