Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Menu
Główna treœść strony

za 2021

Zgodnie z art. 28aa ustawy o samorządzie gminnym:
1. Wójt co roku do dnia 31 maja przedstawia radzie gminy raport o stanie gminy,
2. Rada gminy rozpatruje raport, podczas sesji, na której podejmowana jest uchwała rady gminy w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium wójtowi. Raport rozpatrywany jest w pierwszej kolejności. Nad przedstawionym raportem o stanie gminy przeprowadza się debatę,
3. W debacie nad raportem o stanie gminy udział biorą radni, zaś mieszkańcy gminy mogą zabierać głos,
4. Mieszkańcy, którzy chcieliby skorzystać z przysługującego im prawa do udziału w debacie proszeni są o złożenie pisemnego zgłoszenia do przewodniczącego rady, popartego podpisami co najmniej 20 osób. (Wzór zgłoszenia zostanie udostępniony po wyznaczeniu terminu sesji absolutoryjnej).

Raport za 2021 rok

Załącznik nr 1


Wytworzył:Ewa Swulińska, data: 31.05.2022 r., godz. 15.09
Wprowadził:Ewa Swulińska, data: 31.05.2022 r., godz. 14.50
Ostatnia aktualizacja:Patryk Rajchenbach, data: 31.05.2022 r., godz. 15.09
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
31.05.2022 r., godz. 15.09Patryk RajchenbachEdycja strony
31.05.2022 r., godz. 14.50Ewa SwulińskaDodanie strony

Strona oglądana: 834 razy.