Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Menu
Główna treœść strony

OBWIESZCZENIE Dyrektora Zarządu Zlewni w Dębem z dnia 21 grudnia 2021 r.

w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na: 1. wykonanie/przebudowę/likwidację urządzeń wodnych tj. rowów przydrożnych wraz z przepustami, wylotów do rowów przydrożnych. 2. usługi wodne obejmujące odprowadzanie wód opadowych i roztopowych pochodzących z powierzchni rozbudowywanej drogi powiatowej nr 4403W, poprzez wyloty do rowów przydrożnych. 3. lokalizowanie na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią nowych obiektów budowlanych tj. projektowanej drogi powiatowej nr 4403W w miejscowości Brańszczyk na odcinku od km 2+703,82 do km 3+011,58.
Wytworzył:brak danych, data: brak danych r., godz. brak danych
Wprowadził:Patryk Rajchenbach, data: 29.12.2021 r., godz. 13.21
Ostatnia aktualizacja:Patryk Rajchenbach, data: 29.12.2021 r., godz. 13.22
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
29.12.2021 r., godz. 13.22Patryk RajchenbachPowiązanie strony z plikiem
29.12.2021 r., godz. 13.21Patryk RajchenbachDodanie strony

Strona oglądana: 642 razy.