Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Menu
Główna treœść strony

za 2020

Zgodnie z art. 28aa ustawy o samorządzie gminnym:
1. Wójt co roku do dnia 31 maja przedstawia radzie gminy raport o stanie gminy,
2. Rada gminy rozpatruje raport, podczas sesji, na której podejmowana jest uchwała rady gminy w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium wójtowi. Raport rozpatrywany jest w pierwszej kolejności. Nad przedstawionym raportem o stanie gminy przeprowadza się debatę,
3. W debacie nad raportem o stanie gminy udział biorą radni, zaś mieszkańcy gminy mogą zabierać głos,
4. Mieszkańcy, którzy chcieliby skorzystać z przysługującego im prawa do udziału w debacie proszeni są o złożenie pisemnego zgłoszenia do przewodniczącego rady, popartego podpisami co najmniej 20 osób. (Wzór zgłoszenia zostanie udostępniony po wyznaczeniu terminu sesji absolutoryjnej).

Raport za rok 2020

Załącznik


Wytworzył:brak danych, data: 31.05.2021 r., godz. 16.52
Wprowadził:Ewa Swulińska, data: 31.05.2021 r., godz. 16.54
Ostatnia aktualizacja:Patryk Rajchenbach, data: 06.07.2021 r., godz. 14.25
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
06.07.2021 r., godz. 14.25Patryk RajchenbachEdycja strony
06.07.2021 r., godz. 14.24Patryk RajchenbachEdycja strony
06.07.2021 r., godz. 12.45Patryk RajchenbachEdycja strony
23.06.2021 r., godz. 08.31Patryk RajchenbachEdycja strony
23.06.2021 r., godz. 08.31Patryk RajchenbachEdycja strony
02.06.2021 r., godz. 11.08Patryk RajchenbachEdycja strony
31.05.2021 r., godz. 16.57Ewa SwulińskaEdycja strony
31.05.2021 r., godz. 16.57Ewa SwulińskaEdycja strony
31.05.2021 r., godz. 16.56Ewa SwulińskaEdycja strony
31.05.2021 r., godz. 16.54Ewa SwulińskaDodanie strony

Strona oglądana: 1472 razy.