Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Menu
Główna treœść strony

Konsultacje społeczne w sprawie projektu statutu Gminy Brańszczyk

OGŁOSZENIE
Wójta Gminy Brańszczyk


o przeprowadzeniu konsultacji społecznych w celu uzyskania opinii mieszkańców gminy Brańszczyk
w sprawie zmiany statutu Gminy Brańszczyk.


Na podstawie art. 5 a, w związku z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 r. poz. 713) i załącznika do uchwały Nr V.38.2019 Rady Gminy Brańszczyk z dnia 25 stycznia 2019 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Brańszczyk (Dz. Urzędowy Woj. Mazowieckiego z 2019 r. poz. 1438), zgodnie z Zarządzeniem Nr RO.68.2020 Wójta Gminy Brańszczyk z dnia 4 sierpnia 2020 r., informuję, że:


• celem konsultacji jest zbieranie uwag i propozycji od mieszkańców gminy do treści projektów zmienianych statutu Gminy Brańszczyk;
• konsultacje zostaną przeprowadzone w dniach 4 do 20 sierpnia 2020 r.;
• zasięg terytorialny konsultacji obejmuje teren gminy Brańszczyk;
• Konsultacje zostaną przeprowadzone w formie badania opinii mieszkańców, którzy mogą zgłaszać swoje stanowisko w konsultowanej sprawie na formularzu konsultacyjnym. Opinie będą przyjmowane za pomocą poczty elektronicznej
(e-mail: sekretariat@branszczyk.pl), poczty tradycyjnej i osobiście w Urzędzie Gminy w Brańszczyku, ul. Jana Pawła II 45 pok. Nr 7,
• Formularz zgłoszenia opinii będzie udostępniony w Biurze Rady Gminy Brańszczyk, na stronie internetowej gminy Brańszczyk (www.branszczyk.pl) i w Biuletynie Informacji Publicznej (http://bip.branszczyk.pl).

Wójt Gminy Brańszczyk
prof. dr hab. Wiesław Przybylski
Zrządzenie RO.68.2020 Wójta Gminy Brańszczyk z dnia 4 sierpnia 2020 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych w celu uzyskania opinii mieszkańców Gminy Brańszczyk w sprawie zmiany statutu Gminy Brańszczyk

Projekt statutu Gminy Brańszczyk

Formularz konsultacyjny zgłaszania uwag i propozycji w sprawie nowego statutu Gminy Brańszczyk


Wytworzył:Ewa Swulińska, data: 04.08.2020 r., godz. 09.59
Wprowadził:Ewa Swulińska, data: 04.08.2020 r., godz. 09.59
Ostatnia aktualizacja:Ewa Swulińska, data: 04.08.2020 r., godz. 19.31
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
04.08.2020 r., godz. 19.31Ewa SwulińskaEdycja strony
04.08.2020 r., godz. 11.01Ewa SwulińskaEdycja strony
04.08.2020 r., godz. 10.49Ewa SwulińskaEdycja strony
04.08.2020 r., godz. 10.45Ewa SwulińskaEdycja strony
04.08.2020 r., godz. 10.44Ewa SwulińskaEdycja strony
04.08.2020 r., godz. 10.43Ewa SwulińskaEdycja strony
04.08.2020 r., godz. 10.40Ewa SwulińskaEdycja strony
04.08.2020 r., godz. 10.39Ewa SwulińskaEdycja strony
04.08.2020 r., godz. 10.38Ewa SwulińskaEdycja strony
04.08.2020 r., godz. 10.37Ewa SwulińskaEdycja strony
04.08.2020 r., godz. 10.34Ewa SwulińskaEdycja strony
04.08.2020 r., godz. 10.31Ewa SwulińskaEdycja strony
04.08.2020 r., godz. 10.24Ewa SwulińskaEdycja strony
04.08.2020 r., godz. 10.23Ewa SwulińskaEdycja strony
04.08.2020 r., godz. 10.09Ewa SwulińskaEdycja strony
04.08.2020 r., godz. 10.02Ewa SwulińskaEdycja strony
04.08.2020 r., godz. 10.00Ewa SwulińskaEdycja strony
04.08.2020 r., godz. 09.59Ewa SwulińskaDodanie strony

Strona oglądana: 1417 razy.