Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Menu
Główna treœść strony

KOMUNIKAT w sprawie publikacji oferty realizacji zadania publicznego

w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
Na podstawie art. 19a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1057.) zamieszczam poniższą ofertę:

Nr oferty:
RO.525.2.2020
Rodzaj zadania publicznego (art. 4. ust 1. ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1057.)
„Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego”
„Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej ”

Tytuł zadania publicznego (nazwa własna projektu)
Lato w Brańszczyku na sportowo i z kulturą

Nazwa oferenta:
Stowarzyszenie Bocian KRiS

Termin realizacji zadania:
17.08.2020 r. – 31.10.2020 r.

Wysokość dofinansowania albo finansowania zadania publicznego:
2 100,00 zł (wnioskowana kwota 6000,00 zł), jednakże z uwagi na założenia Programu współpracy Gminy Brańszczyk z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2020 rok (Załącznik do Uchwały Nr XIII.97.2019 Rady Gminy Brańszczyk z dnia 29 listopada 2019 r.) kwota przewidziana na realizację zadania w zakresie „Kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego” oraz „Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej” w roku 2020 w trybie pozakonkursowym wynosi 2 100,00 zł (słownie: dwa tysiące sto złotych).

Wszelkie uwagi dotyczące zamieszczonej oferty należy kierować drogą mailową pod adres e-mail: sekretariat@branszczyk.pl lub listownie za pośrednictwem poczty na adres: Urząd Gminy w Brańszczyku, ul. Jana Pawła II 45, 07-221 Brańszczyk w terminie do 05.08.2020 r.
(7 dni od dnia zamieszczenia oferty).

Załączniki:

Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego

Formularz zgłoszenia uwag do oferty realizacji zadania publicznego złożonej w trybie pozakonkursowym


Wytworzył:brak danych, data: 30.07.2020 r., godz. 11.40
Wprowadził:Ewa Swulińska, data: 30.07.2020 r., godz. 11.40
Ostatnia aktualizacja:Ewa Swulińska, data: 30.07.2020 r., godz. 12.20
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
30.07.2020 r., godz. 12.20Ewa SwulińskaEdycja strony
30.07.2020 r., godz. 12.20Ewa SwulińskaEdycja strony
30.07.2020 r., godz. 12.18Ewa SwulińskaEdycja strony
30.07.2020 r., godz. 11.55Ewa SwulińskaEdycja strony
30.07.2020 r., godz. 11.53Ewa SwulińskaEdycja strony
30.07.2020 r., godz. 11.50Ewa SwulińskaEdycja strony
30.07.2020 r., godz. 11.49Ewa SwulińskaEdycja strony
30.07.2020 r., godz. 11.48Ewa SwulińskaEdycja strony
30.07.2020 r., godz. 11.48Ewa SwulińskaEdycja strony
30.07.2020 r., godz. 11.47Ewa SwulińskaEdycja strony
30.07.2020 r., godz. 11.40Ewa SwulińskaDodanie strony

Strona oglądana: 856 razy.