Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Menu
Główna treœść strony

Informacja dot. zgłaszania się mieszkańców do udziału w debacie nad Raportem o stanie Gminy Brańszczyk za 2019 rok.

Informacja dot. zgłaszania się mieszkańców do udziału w debacie nad Raportem o stanie Gminy Brańszczyk za 2019 rok.

Przedstawienie Raportu oraz debata nad Raportem o stanie Gminy Brańszczyk za rok 2019 odbędzie się na sesji Rady Gminy Brańszczyk w dniu 5 sierpnia 2020 roku.
Sesja odbędzie się w sali OSP w Brańszczyku. Rozpoczęcie sesji o godzinie 10:00.

Nad raportem zostanie przeprowadzona debata, w której biorą udział Radni oraz mogą zabierać głos mieszkańcy Gminy Brańszczyk.
Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w debacie składa do Przewodniczącej Rady Gminy Brańszczyk pisemne zgłoszenie, poparte co najmniej 20 podpisami pełnoletnich mieszkańców Gminy Brańszczyk.

Zgłoszenie mieszkańca do udziału w debacie składa się najpóźniej w dniu 4 lipca 2020 roku, jest to dzień poprzedzający sesję, podczas której ma być przedstawiony Raport. Zgłoszenia przyjmowane będą w Urzędzie Gminy Brańszczyk pok. 7, w godzinach pracy Urzędu.
Zgłoszenie zawiera imię, nazwisko i adres zamieszkania mieszkańca Gminy Brańszczyk zamierzającego wziąć udział w debacie oraz co najmniej 20 podpisów osób udzielających poparcia.
Wzór zgłoszenia stanowi załącznik do informacji.
Wzór zgłoszenia można otrzymać w Urzędzie Gminy Brańszczyk pok. 7 lub w Biurze Rady Gminy.
Zgłoszenia mieszkańców dokonane po 4 sierpnia 2020 roku nie będą rozpatrywane.

Mieszkańcy będą mogli zabrać głos w debacie nad Raportem o stanie Gminy Brańszczyk za 2019 rok wg kolejności zgłoszeń.
Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15, zgodnie z art. 28aa ust. 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. 2020 poz. 713).

Niniejsza informacja oraz wzór zgłoszenia mieszkańca Gminy Brańszczyk do udziału w debacie nad Raportem o stanie Gminy Brańszczyk zamieszczone zostaną w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Brańszczyk bip.branszczyk.pl, na stronie internetowej gminy www.branszczyk.pl oraz w sposób zwyczajowo przyjęty na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Brańszczyku.

Zgłoszenie mieszkańca do debaty nad Raportem o stanie Gminy za 2019 rok


Wytworzył:brak danych, data: 25.06.2020 r., godz. 15.58
Wprowadził:Ewa Swulińska, data: 25.06.2020 r., godz. 15.58
Ostatnia aktualizacja:Ewa Swulińska, data: 21.07.2020 r., godz. 14.40
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
21.07.2020 r., godz. 14.40Ewa SwulińskaEdycja strony
26.06.2020 r., godz. 08.38Ewa SwulińskaEdycja strony
25.06.2020 r., godz. 16.08Ewa SwulińskaEdycja strony
25.06.2020 r., godz. 16.07Ewa SwulińskaEdycja strony
25.06.2020 r., godz. 16.02Ewa SwulińskaEdycja strony
25.06.2020 r., godz. 15.59Ewa SwulińskaEdycja strony
25.06.2020 r., godz. 15.58Ewa SwulińskaDodanie strony

Strona oglądana: 1528 razy.