Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Menu
Główna treœść strony

Informacja dot. zgłaszania się mieszkańców do udziału w debacie nad Raportem o stanie Gminy Brańszczyk za 2018 rok.

Informacja dot. zgłaszania się mieszkańców do udziału w debacie nad Raportem o stanie Gminy Brańszczyk za 2018 rok.

Przedstawienie Raportu oraz debata nad Raportem o stanie Gminy Brańszczyk za rok 2018 odbędzie się na sesji Rady Gminy Brańszczyk w dniu 28 czerwca 2019 roku.
Sesja odbędzie się w sali OSP w Brańszczyku. Rozpoczęcie sesji o godzinie 10:00.

Nad raportem zostanie przeprowadzona debata, w której biorą udział Radni oraz mogą zabierać głos mieszkańcy Gminy Brańszczyk.
Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w debacie składa do Przewodniczącej Rady Gminy Brańszczyk pisemne zgłoszenie, poparte co najmniej 20 podpisami pełnoletnich mieszkańców Gminy Brańszczyk.

Zgłoszenie mieszkańca do udziału w debacie składa się najpóźniej w dniu 27 czerwca 2019 roku, jest to dzień poprzedzający sesję, podczas której ma być przedstawiony Raport. Zgłoszenia przyjmowane będą w Urzędzie Gminy Brańszczyk pok. 7, w godzinach pracy Urzędu.
Zgłoszenie zawiera imię, nazwisko i adres zamieszkania mieszkańca Gminy Brańszczyk zamierzającego wziąć udział w debacie oraz co najmniej 20 podpisów osób udzielających poparcia.
Wzór zgłoszenia stanowi załącznik do informacji.
Wzór zgłoszenia można otrzymać w Urzędzie Gminy Brańszczyk pok. 7 lub w Biurze Rady Gminy.
Zgłoszenia mieszkańców dokonane po 27 czerwca 2019 roku nie będą rozpatrywane.

Mieszkańcy będą mogli zabrać głos w debacie nad Raportem o stanie Gminy Brańszczyk za 2018 rok wg kolejności zgłoszeń.
Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15, zgodnie z art. 28aa ust. 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. 2019 poz. 506).

Niniejsza informacja oraz wzór zgłoszenia mieszkańca Gminy Brańszczyk do udziału w debacie nad Raportem o stanie Gminy Brańszczyk zamieszczone zostaną w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Brańszczyk bip.branszczyk.pl, na stronie internetowej gminy www.branszczyk.pl oraz w sposób zwyczajowo przyjęty na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Brańszczyku.Zgłoszenie mieszkańca do debaty nad Raportem o stanie Gminy za 2018 rok


Wytworzył:brak danych, data: brak danych r., godz. brak danych
Wprowadził:Aneta Mikołajczyk, data: 14.06.2019 r., godz. 14.55
Ostatnia aktualizacja:Ewa Swulińska, data: 25.06.2020 r., godz. 14.48
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
25.06.2020 r., godz. 14.48Ewa SwulińskaEdycja strony
14.06.2019 r., godz. 14.55Aneta MikołajczykDodanie strony

Strona oglądana: 1425 razy.