Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Menu
Główna treœść strony

Konsultacje społeczne w sprawie projektu statutu sołectwa/osiedla

OGŁOSZENIE
Wójta Gminy Brańszczyk


o przeprowadzeniu konsultacji społecznych w celu uzyskania opinii mieszkańców gminy Brańszczyk
w sprawie zmiany statutów jednostek pomocniczych (sołectw i osiedla) w gminie Brańszczyk.


Na podstawie art. 5 a, w związku z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.) i załącznika do uchwały Nr V.38.2019 Rady Gminy Brańszczyk z dnia 25 stycznia 2019 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Brańszczyk (Dz. Urzędowy Woj. Mazowieckiego z 2019 r. poz. 1438), zgodnie z Zarządzeniem Nr RO.11.2019 Wójta Gminy Brańszczyk z dnia 20 lutego 2019 r., informuję, że:


• celem konsultacji jest zbieranie uwag i propozycji od mieszkańców gminy do treści projektów zmienianych statutów jednostek pomocniczych;
• konsultacje zostaną przeprowadzone w dniach 20 do 27 lutego 2019 r.;
• zasięg terytorialny konsultacji obejmuje teren gminy Brańszczyk;
• Konsultacje zostaną przeprowadzone w formie badania opinii mieszkańców, którzy mogą zgłaszać swoje stanowisko w konsultowanej sprawie na formularzu konsultacyjnym. Opinie będą przyjmowane za pomocą poczty elektronicznej
(e-mail: sekretariat@branszczyk.pl), poczty tradycyjnej i osobiście w Urzędzie Gminy w Brańszczyku, ul. Jana Pawła II 45 pok. Nr 7,
• Formularz zgłoszenia opinii będzie udostępniony w Biurze Rady Gminy Brańszczyk, na stronie internetowej gminy Brańszczyk (www.branszczyk.pl) i w Biuletynie Informacji Publicznej (http://bip.branszczyk.pl).

Wójt Gminy Brańszczyk
prof. dr hab. Wiesław Przybylski
Zrządzenie RO.11.2019 Wójta Gminy Brańszczyk z dnia 20 lutego 2019 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych w celu uzyskania opinii mieszkańców Gminy Brańszczyk w sprawie zmiany statutów jednostek pomocniczych w Gminie Brańszczyk


Projekt statutu sołectw na terenie Gminy Brańszczyk


Projekt statutu osiedla na terenie Gminy Brańszczyk


Formularz konsultacyjny zgłaszania uwag i propozycji w sprawie treści projektu statutu sołectwa/osiedla w gminie Brańszczyk


Wytworzył:Aneta Mikołajczyk, data: 20.02.2019 r., godz. 08.30
Wprowadził:Aneta Mikołajczyk, data: 20.02.2019 r., godz. 09.36
Ostatnia aktualizacja:Aneta Mikołajczyk, data: 20.02.2019 r., godz. 16.40
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
20.02.2019 r., godz. 16.40Aneta MikołajczykEdycja strony
20.02.2019 r., godz. 16.05Aneta MikołajczykEdycja strony
20.02.2019 r., godz. 13.57Aneta MikołajczykEdycja strony
20.02.2019 r., godz. 13.56Aneta MikołajczykEdycja strony
20.02.2019 r., godz. 13.56Aneta MikołajczykEdycja strony
20.02.2019 r., godz. 10.48Aneta MikołajczykEdycja strony
20.02.2019 r., godz. 10.48Aneta MikołajczykEdycja strony
20.02.2019 r., godz. 10.43Aneta MikołajczykEdycja strony
20.02.2019 r., godz. 10.25Aneta MikołajczykEdycja strony
20.02.2019 r., godz. 10.23Aneta MikołajczykEdycja strony
20.02.2019 r., godz. 09.41Aneta MikołajczykEdycja strony
20.02.2019 r., godz. 09.39Aneta MikołajczykEdycja strony
20.02.2019 r., godz. 09.36Aneta MikołajczykDodanie strony

Strona oglądana: 1850 razy.