Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treœść strony

Rejestr Instytucji Kultury

Sposoby i zasady udostępniania informacji
Rejestr instytucji kultury, dla których organizatorem jest Gmina Brańszczyk, prowadzony jest na podstawie art. 14 ust.1 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2012 r. poz. 406), zgodnie z rozporządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 stycznia 2012 r. w sprawie sposobu prowadzenia i udostępniania rejestru instytucji kultury (Dz. U. z 2012 r. poz. 189). Informacja o rejestrze instytucji kultury oraz sposobie udostępniania danych w nim zawartych publikowane i udostępnianie są na podstawie Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 stycznia 2012 r. w sprawie sposobu prowadzenia i udostępniania rejestru instytucji kultury (Dz. U. z 2012 r., poz. 189).
Sposób prowadzenia rejestru instytucji kultury, dla których organizatorem jest Gmina Brańszczyk:
1. Rejestr instytucji kultury jest prowadzony w postaci elektronicznej (rejestr instytucji kultury w załączeniu).
2. Niezależnie od prowadzonego rejestru, dla każdej instytucji kultury zakłada się i prowadzi oddzielnie elektroniczną księgę rejestrową (księga rejestrowa w załączeniu).
3. Zmiany wpisu w rejestrze dokonuje się z urzędu albo na wniosek dyrektora instytucji kultury lub osoby przez niego upoważnionej.
4. Wniosek o dokonanie zmiany wpisu w rejestrze składa się w postaci papierowej, w jednym egzemplarzu, albo w postaci elektronicznej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. Nr 64, poz. 565 z późn. zm.).
5. Do wniosku dołącza się dokumenty stanowiące podstawę dokonania zmiany wpisu w rejestrze.
Informację o rejestrze oraz sposobie udostępniania danych w nim zawartych zamieszczone są w Biuletynie Informacji Publicznej organizatora. Dane zawarte w rejestrze udostępnia się przez: otwarty dostęp do zawartości rejestru lub wydanie odpisu z Rejestru instytucji kultury, dla których organizatorem jest Gmina Brańszczyk, prowadzony jest na podstawie art. 14 ust.1 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2012 r. poz. 406), zgodnie z rozporządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 stycznia 2012 r. w sprawie sposobu prowadzenia i udostępniania rejestru instytucji kultury (Dz. U. z 2012 r. poz. 189)

 • Rejestr Instytucji Kultury prowadzony przez Gminę Brańszczyk

 • Zarządzenie Wójta Gminy Brańszczyk nr SG.53.2013 z dnia 17.12.2013 r

 • Księga rejestrowa instytucji kultury - Dom Kultury

 • Księga rejestrowa instytucji kultury - Biblioteki

 • Wniosek o odpis z rejestru instytucji kultury(plik w formacie pdf)

 • Wniosek o odpis z rejestru instytucji kultury(plik w formacie doc - wersja edytowalna)


 • Wytworzył:brak danych, data: brak danych r., godz. brak danych
  Wprowadził:Kamil Ginko, data: 29.10.2014 r., godz. 14.45
  Ostatnia aktualizacja:Adam Podemski, data: 19.12.2018 r., godz. 12.35
  Rejestr zmian:
  CzasAdministratorOpis zmiany
  19.12.2018 r., godz. 12.35Adam PodemskiZmiana przynależności strony
  06.03.2018 r., godz. 14.00Aneta MikołajczykEdycja strony
  29.10.2014 r., godz. 15.13Kamil GinkoEdycja strony
  29.10.2014 r., godz. 15.12Kamil GinkoEdycja strony
  29.10.2014 r., godz. 15.12Kamil GinkoEdycja strony
  29.10.2014 r., godz. 15.08Kamil GinkoEdycja strony
  29.10.2014 r., godz. 15.02Kamil GinkoEdycja strony
  29.10.2014 r., godz. 14.47Kamil GinkoEdycja strony
  29.10.2014 r., godz. 14.45Kamil GinkoDodanie strony

  Strona oglądana: 2630 razy.