Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treœść strony

Statystyka stron BIP

NrStronaLiczba odsłon
2781Zamówienie publiczne rozstrzygnięte: Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości położonych na terenie gminy Brańszczyk UWAGA! Zmiany w SIWZ z 02.11.2017248
2782Zamówienie publiczne rozstrzygnięte: Dowóz uczniów na terenie gminy Brańszczyk do Gimnazjów w Brańszczyku i w Porębie Średniej oraz do Szkół Podstawowych w Brańszczyku, Porębie Średniej, Nowych Budach, Nowej Wsi i Knurowcu w okresie od 03.09.2018 r. do zakończenia roku szkolnego w 2019 r.248
2783Zamówienie publiczne rozstrzygnięte: Dostawa oleju opałowego w ilości 75.000 litrów dla potrzeb Zespołu Placówek Oświatowych w Brańszczyku, Publicznych Szkół Podstawowych w Trzciance, Nowych Budach, Białymbłocie, Knurowcu i w Turzynie.247
2784Uchwała Nr V.37.2019 Rady Gminy Brańszczyk z dnia 25 stycznia 2019 r.247
2785Strona usunięta o ID: 1500246
2786Zamówienie publiczne rozstrzygnięte: Udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu bankowego w wysokości 3 000 000,00zł przeznaczonego na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Brańszczyk w 2018 roku oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek. 246
2787Zarządzenie Nr FN.34.2019 Wójta Gminy Brańszczyk z dnia 30 kwietnia 2019 r.246
2788Uchwała Nr II.7.2018 Rady Gminy Brańszczyk z dnia 4 grudnia 2018245
2789Uchwała Nr V.39.2019 Rady Gminy Brańszczyk z dnia 25 stycznia 2019 r.245
2790Komisja Doraźna Rady Gminy Brańszczyk powołana w celu wyjaśnienia przebiegu inwestycji pod nazwą „Budowa świetlicy w Udrzynku” i budynku OSP w miejscowości Białebłoto245
2791Ogłoszenie Wójta Gminy Brańszczyk z dnia 4 czerwca 2019 r.245
2792Zarządzenie Nr RO.56.2019 Wójta Gminy Brańszczyk z dnia 4 czerwca 2019 r.245
2793Zarządzenie Nr RO.72.2019 Wójta Gminy Brańszczyk z dnia 3 lipca 2019 r.245
2794Zarządzenie Nr RO.43.2019 Wójta Gminy Brańszczyk z dnia 16 maja 2019 r.244
2795Projekt budowy kładki na rzece Bug w miejscowości Brańszczyk – koncepcja244
2796Zamówienie publiczne rozstrzygnięte: „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowości Ojcowizna gmina Brańszczyk” UWAGA! Zmiany w SIWZ z 29.08.2018243
2797Zarządzenie Nr RO.45.2019 Wójta Gminy Brańszczyk z dnia 16 maja 2019 r.243
2798Uchwała Nr II.5.2018 Rady Gminy Brańszczyk z dnia 4 grudnia 2018242
2799Uchwała Nr III.20.2018 Rady Gminy Brańszczyk z dnia 28 grudnia 2018242
2800Uchwała Nr VII.61.2019 Rady Gminy Brańszczyk z dnia 15 marca 2019 r.242


Strona oglądana: 89440 razy.