Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treœść strony

Zamówienia publiczne

Wykaz niezakończonych zamówień publicznych

(termin złożenia ofert już minął, brak jeszcze rozstrzygnięcia)

Adaptacja pomieszczenia stołówki szkolnej na potrzeby kuchni ZPO w m. PorębaOdbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości położonych na terenie Gminy Brańszczyk w okresie od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2022 r.Adaptacja budynku remizy OSP w Trzciance na lokalne miejsce spotkań kulturalnychPrzebudowa drogi gminnej wewnętrznej w miejscowości Poręba Kocęby w gminie BrańszczykDowóz uczniów na terenie gminy Brańszczyk do Szkół Podstawowych w Brańszczyku, Porębie Średniej, Nowych Budach, Nowej Wsi, Trzciance i Knurowcu w okresie od 01.09.2020 r. do zakończenia roku szkolnego w 2021 r.Rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Udrzynek, gmina Brańszczyk (2).Dostawa gorących posiłków do szkół w miejscowościach Trzcianka, Turzyn, Nowa Wieś, Knurowiec, Poręba Średnia, Nowe Budy gminy Brańszczyk w roku szkolnym 2020/2021.Rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Udrzynek, gmina Brańszczyk.Wymiana urządzeń grzewczych na terenie gminy BrańszczykPrzebudowa drogi gminnej wewnętrznej na działce nr 594 w miejscowości Poręba Kocębysprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Brańszczyk, o łącznej powierzchni 6,2664 ha, położonej w miejscowości Trzcianka, w skład której wchodzą działki: nr 1910/3, 1911/5 i 1931/13,Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy BrańszczykŚwiadczenie usług opiekuńczych

Strona oglądana: 28977 razy.