Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treœść strony

Zamówienia publiczne

Wykaz zakończonych zamówień publicznych

(zamówienia publiczne zostały rozstrzygnięte)
Ustawienia

Ostatnie 10 zamówień (wg. daty ogłoszenia)

„Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowości Ojcowizna gmina Brańszczyk”UWAGA! Zmiany w SIWZ z 19.07.2018Budowa remizy OSP w Białymbłocie Stara Wieś - roboty wykończeniowe„Budowa budynku świetlicy wiejskiej na dz. nr 1756/4 w m. Udrzynek gm. Brańszczyk - roboty wykończeniowe”Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej na działce nr 594 w miejscowości Poręba Kocęby„Przebudowa drogi gminnej transportu rolnego nr 440114W relacji Nowe Budy – Stare Budy, gmina Brańszczyk”.Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości położonych na terenie gminy Brańszczyk UWAGA! Zmiany w SIWZ z 02.11.2017„Budowa remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w miejscowości Białebłoto Stara Wieś gmina Brańszczyk”.„Przebudowa drogi gminnej transportu rolnego nr 440114W relacji Nowe Budy – Stare Budy, gmina Brańszczyk”.UWAGA! Zmiany w SIWZ z 05.10.2017Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Białebłoto – Kurza gmina BrańszczykUWAGA! Zmiany w SIWZ z 06.10.2017 i z 11.10.2017Dostawa oleju opałowego w ilości 75.000 litrów dla potrzeb Zespołu Placówek Oświatowych w Brańszczyku, Publicznych Szkół Podstawowych w Trzciance, Nowych Budach, Białymbłocie, Knurowcu i w Turzynie.

Strona oglądana: 27446 razy.