Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Menu
Główna treœść strony

KOMUNIKAT w sprawie publikacji oferty realizacji zadania publicznego

w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
Na podstawie art. 19a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 688.) zamieszczam poniższą ofertę:

Nr oferty:
EST-525.1.2019
Rodzaj zadania publicznego (art. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 688.)
„Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu”

Tytuł zadania publicznego (nazwa własna projektu)
Amatorska Liga Piłkarska „ Liga Bociana 2019”

Nazwa oferenta:
Stowarzyszenie Bocian KRIS

Termin realizacji zadania:
14.06.2019 r. – 31.08.2019 r.

Wysokość dofinansowania albo finansowania zadania publicznego:
3 000,00 zł (wnioskowana kwota 5000,00 zł, jednakże z uwagi na założenia Programu współpracy Gminy Brańszczyk z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2019 rok (Załącznik do Uchwały Nr III.18.2018 Rady Gminy Brańszczyk z dnia 28 grudnia 2018 r.) oraz Uchwałę Nr X.77.2019 Rady Gminy Brańszczyk z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie dokonania zmian w uchwale budżetowej na rok 2019, Nr III.21.2018 Rady Gminy Brańszczyk z dnia 28 grudnia 2018 r. kwota przewidziana na realizację zadania „Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu” w roku 2019 w trybie pozakonkursowym wynosi 3 tys. zł (20% z 15 tys.zł))

Wszelkie uwagi dotyczące zamieszczonej oferty należy kierować drogą mailową pod adres e-mail: sekretariat@branszczyk.pl lub listownie za pośrednictwem poczty na adres: Urząd Gminy w Brańszczyku, ul. Jana Pawła II 45, 07-221 Brańszczyk w terminie do 31.07.2019 r. (7 dni od dnia zamieszczenia oferty).

Załączniki:

Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego

Formularz zgłoszenia uwag do oferty realizacji zadania publicznego złożonej w trybie pozakonkursowym


Wytworzył:Sylwia Podolecka-Iwańska, data: 24.07.2019 r., godz. 12.00
Wprowadził:Aneta Mikołajczyk, data: 24.07.2019 r., godz. 12.48
Ostatnia aktualizacja:Aneta Mikołajczyk, data: 07.11.2019 r., godz. 11.43
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
07.11.2019 r., godz. 11.43Aneta MikołajczykZmiana przynależności strony
24.07.2019 r., godz. 12.52Aneta MikołajczykEdycja strony
24.07.2019 r., godz. 12.51Aneta MikołajczykEdycja strony
24.07.2019 r., godz. 12.51Aneta MikołajczykEdycja strony
24.07.2019 r., godz. 12.50Aneta MikołajczykEdycja strony
24.07.2019 r., godz. 12.50Aneta MikołajczykEdycja strony
24.07.2019 r., godz. 12.48Aneta MikołajczykDodanie strony

Strona oglądana: 1448 razy.