Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Menu
Główna treœść strony

Ewidencja ludności

EWIDENCJA LUDNOŚCI – polega na rejestracji określonych w ustawie podstawowych danych identyfikujących tożsamość oraz status administracyjnoprawny osób fizycznych. Ustawodawca wskazał, że ewidencja ludności polegać ma na rejestracji danych o miejscu pobytu osób, o urodzeniach, zmianach stanu cywilnego, obywatelstwa, imion i nazwisk i zgonach.

Ewidencja ludności prowadzona jest w formie elektronicznej w Powszechnym Elektronicznym Systemie Ewidencji Ludności, zwanym „ rejestrem PESEL”, w rejestrach mieszkańców oraz rejestrach zamieszkania cudzoziemców. Rejestry zamieszkania cudzoziemców mogą być prowadzone w formie kartotecznej.

Rejestr PESEL jest centralnym zbiorem danych prowadzony przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych.
Rejestr mieszkańców jest prowadzony zgodnie z właściwością przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta) zwanego organem gminy.

WYKAZ AKTÓW PRAWNYCH Z ZAKRESU EWIDENCJI LUDNOŚCI
• Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności ( t.j. Dz.U. z 2017r., poz.657 z późn. zm.)
• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 września 2011 r. w sprawie określenia wzorów i sposobu wypełnienia formularzy stosowanych przy wykonywaniu obowiązku meldunkowego ( Dz.U. z dnia 14 października 2011 r. Nr 220, poz. 1306 z późn.zmianami)
• Ustawa z dnia 17 lutego o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne ( t.j. Dz.U. z 2014 r.poz.1114)
• Ustawa z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej ( t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1044)
• Ustawa z dnia 14 czerwca 1060 r. - Kodeks postępowania administracyjnego ( t.j. Dz.U. z 2017r. poz. 1257 ze zm.)
• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 16 lutego 2012 r. w sprawie trybu rejestracji danych w rejestrze PESEL oraz w rejestrach mieszkańców i rejestrach zamieszkania cudzoziemców ( Dz.U. z 2012 r, poz. 347 z późn. zm.)
• Ustawa z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach ( Dz.U. z 2013 r. poz.1650 z późn. zm.)
• Ustawa z dnia 14 lipca 2006 r. o wjeździe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz wyjeździe z tego terytorium obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin ( t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 1525)
• Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2014 poz. 1182
z późn. zm.)
• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 5 października 2011r. w sprawie określenia wzorów wniosków o udostępnienie danych z rejestru mieszkańców, rejestru zamieszkania cudzoziemców i rejestru PESEL oraz trybu uzyskiwania zgody na udostępnienie danych po wykazaniu interesu faktycznego (Dz.U. z 2014r., poz.1114)
• Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 września 2011r. w sprawie opłat za udostępnienie danych z rejestrów mieszkańców, rejestrów zamieszkania cudzoziemców oraz rejestru PESEL (Dz.U. z 2011 r. Nr 195, poz. 1153 z późn. zm.)
• Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz.U. z 2011r. Nr 21 poz.112 z późn.zm.)
• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 lipca 2011 r.
• w sprawie rejestru wyborców oraz trybu przekazywania przez Rzeczpospolitą Polską innym państwom członkowskim Unii Europejskiej danych zawartych w tym rejestrze (Dz.U. z 2011 r. Nr 158, poz.941)


MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW I UZYSKANIA SZCZEGÓŁOWYCH INFORMACJI

Urząd Gminy w Brańszczyku
Stanowisko Spraw Obywatelskich
ul. Jana Pawła II 45, 07-221 Brańszczyk

tel. 29 5929325, 29 5929310
fax. 29 7422811
e-mail kamila.szymczak@branszczyk.pl

Godziny pracy:
poniedziałek w godz. 8.00-17.00
wtorek-czwartek w godz. 8.00-16.00
piątek w godz. 8.00-15.00

Pokój nr 4

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych


Wytworzył:Kamil Ginko, data: 07.07.2016 r., godz. 09.25
Wprowadził:Aneta Mikołajczyk, data: 07.02.2018 r., godz. 11.37
Ostatnia aktualizacja:Patryk Rajchenbach, data: 11.01.2023 r., godz. 14.14
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
11.01.2023 r., godz. 14.14Patryk RajchenbachEdycja strony
05.08.2019 r., godz. 09.24Aneta MikołajczykEdycja strony
22.07.2019 r., godz. 08.56Aneta MikołajczykEdycja strony
05.02.2019 r., godz. 15.18Aneta MikołajczykEdycja strony
25.06.2018 r., godz. 15.21Aneta MikołajczykEdycja strony
25.06.2018 r., godz. 15.07Aneta MikołajczykEdycja strony
25.06.2018 r., godz. 14.52Aneta MikołajczykEdycja strony
25.06.2018 r., godz. 13.28Aneta MikołajczykEdycja strony
07.02.2018 r., godz. 13.36Aneta MikołajczykEdycja strony
07.02.2018 r., godz. 11.37Aneta MikołajczykDodanie strony

Strona oglądana: 2680 razy.