Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Menu
Główna treœść strony

Rejestr Instytucji Kultury

Sposoby i zasady udostępniania informacji
Rejestr instytucji kultury, dla których organizatorem jest Gmina Brańszczyk, prowadzony jest na podstawie art. 14 ust.1 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2012 r. poz. 406), zgodnie z rozporządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 stycznia 2012 r. w sprawie sposobu prowadzenia i udostępniania rejestru instytucji kultury (Dz. U. z 2012 r. poz. 189). Informacja o rejestrze instytucji kultury oraz sposobie udostępniania danych w nim zawartych publikowane i udostępnianie są na podstawie Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 stycznia 2012 r. w sprawie sposobu prowadzenia i udostępniania rejestru instytucji kultury (Dz. U. z 2012 r., poz. 189).
Sposób prowadzenia rejestru instytucji kultury, dla których organizatorem jest Gmina Brańszczyk:
1. Rejestr instytucji kultury jest prowadzony w postaci elektronicznej (rejestr instytucji kultury w załączeniu).
2. Niezależnie od prowadzonego rejestru, dla każdej instytucji kultury zakłada się i prowadzi oddzielnie elektroniczną księgę rejestrową (księga rejestrowa w załączeniu).
3. Zmiany wpisu w rejestrze dokonuje się z urzędu albo na wniosek dyrektora instytucji kultury lub osoby przez niego upoważnionej.
4. Wniosek o dokonanie zmiany wpisu w rejestrze składa się w postaci papierowej, w jednym egzemplarzu, albo w postaci elektronicznej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. Nr 64, poz. 565 z późn. zm.).
5. Do wniosku dołącza się dokumenty stanowiące podstawę dokonania zmiany wpisu w rejestrze.
Informację o rejestrze oraz sposobie udostępniania danych w nim zawartych zamieszczone są w Biuletynie Informacji Publicznej organizatora. Dane zawarte w rejestrze udostępnia się przez: otwarty dostęp do zawartości rejestru lub wydanie odpisu z Rejestru instytucji kultury, dla których organizatorem jest Gmina Brańszczyk, prowadzony jest na podstawie art. 14 ust.1 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2012 r. poz. 406), zgodnie z rozporządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 stycznia 2012 r. w sprawie sposobu prowadzenia i udostępniania rejestru instytucji kultury (Dz. U. z 2012 r. poz. 189)

 • Rejestr Instytucji Kultury prowadzony przez Gminę Brańszczyk


 • Zarządzenie Wójta Gminy Brańszczyk nr SG.53.2013 z dnia 17.12.2013 r

 • Księga rejestrowa instytucji kultury - Dom Kultury

 • Księga rejestrowa instytucji kultury - Biblioteki

 • Wniosek o odpis z rejestru instytucji kultury(plik w formacie pdf)

 • Wniosek o odpis z rejestru instytucji kultury(plik w formacie doc - wersja edytowalna)

 • Podstrony:

  Wytworzył:Beata Wójcik, data: brak danych r., godz. brak danych
  Wprowadził:Kamil Ginko, data: 29.10.2014 r., godz. 14.45
  Ostatnia aktualizacja:Patryk Rajchenbach, data: 24.11.2022 r., godz. 13.17
  Rejestr zmian:
  CzasAdministratorOpis zmiany
  24.11.2022 r., godz. 13.17Patryk RajchenbachEdycja strony
  24.11.2022 r., godz. 12.07Patryk RajchenbachEdycja strony
  01.06.2022 r., godz. 11.12Ewa SwulińskaEdycja strony
  01.06.2022 r., godz. 11.06Ewa SwulińskaEdycja strony
  01.06.2022 r., godz. 11.02Ewa SwulińskaEdycja strony
  01.06.2022 r., godz. 10.57Ewa SwulińskaEdycja strony
  01.06.2022 r., godz. 10.55Ewa SwulińskaEdycja strony
  30.05.2022 r., godz. 15.47Ewa SwulińskaEdycja strony
  20.08.2021 r., godz. 14.46Patryk RajchenbachEdycja strony
  20.08.2021 r., godz. 14.44Ewa SwulińskaEdycja strony
  20.08.2021 r., godz. 14.43Patryk RajchenbachEdycja strony
  23.07.2020 r., godz. 11.50Ewa SwulińskaEdycja strony
  23.07.2020 r., godz. 11.49Ewa SwulińskaEdycja strony
  07.07.2020 r., godz. 13.37Ewa SwulińskaEdycja strony
  07.07.2020 r., godz. 13.37Ewa SwulińskaEdycja strony
  06.07.2020 r., godz. 17.52Ewa SwulińskaEdycja strony
  16.06.2020 r., godz. 14.52Ewa SwulińskaEdycja strony
  16.06.2020 r., godz. 14.49Ewa SwulińskaEdycja strony
  16.06.2020 r., godz. 08.08Ewa SwulińskaEdycja strony
  16.06.2020 r., godz. 08.05Ewa SwulińskaEdycja strony
  15.06.2020 r., godz. 17.41Ewa SwulińskaEdycja strony
  15.06.2020 r., godz. 17.40Ewa SwulińskaEdycja strony
  15.06.2020 r., godz. 16.32Ewa SwulińskaEdycja strony
  15.06.2020 r., godz. 16.31Ewa SwulińskaEdycja strony
  15.06.2020 r., godz. 16.30Ewa SwulińskaEdycja strony
  15.06.2020 r., godz. 16.29Ewa SwulińskaEdycja strony
  15.06.2020 r., godz. 16.29Ewa SwulińskaEdycja strony
  19.12.2018 r., godz. 12.35AdministratorZmiana przynależności strony
  06.03.2018 r., godz. 14.00Aneta MikołajczykEdycja strony
  29.10.2014 r., godz. 15.13Kamil GinkoEdycja strony
  29.10.2014 r., godz. 15.12Kamil GinkoEdycja strony
  29.10.2014 r., godz. 15.12Kamil GinkoEdycja strony
  29.10.2014 r., godz. 15.08Kamil GinkoEdycja strony
  29.10.2014 r., godz. 15.02Kamil GinkoEdycja strony
  29.10.2014 r., godz. 14.47Kamil GinkoEdycja strony
  29.10.2014 r., godz. 14.45Kamil GinkoDodanie strony

  Strona oglądana: 6331 razy.